Рус. Укр.

Преимущества

По числу носителей польский язык занимает 3 место в славянвской языкоой группе Предшественником литературного польского языка был древнепольский (с 9-ого по 16-й в.). Некоторое время польский язык использовался для устного общения, языками науки и церкви были латынь и церковнославянский. Для этого времни характерно много заимствований из латинского, греческого, немецкого языков. Польский язык активно развивается в эпоху Ренессанса, постепенно вытесняя из обихода латынь. В 16 в. на базе великопольского и малопольского говоров появился литературный польский язык. В основе письма  – латинский алфавит+ 9 дополнительных букв (±, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). К концу 18 в. Польша окончательно утратила собственную государственность, а польский язык потерял свой статус, превратился в региональный язык и подвергся активному влиянию со стороны языков стран-оккупантов. Как следствие, для современного польского языка  характерно наличие диалектов, ученые выделяют 3-7 основных групп. Узнай больше о польском языке, записавшись на курс! Квалифицированный, опытный учитель, разные учебные программы, доступные цены, современные польские учебники! Количество мест на курсе ограничено! Записывайся сейчас!
Действующие группы

На данный момент нет открытых групп.

Преподаватели курсаПрограмма курса


A1

A1


Нулевой/элементраный уровень

 

К-во уроков: 32/ 90 мин

Кол-во академических часов: 32

Учебник: Hurra po Polsku 1

 

Разговорные темы (к-во модулей: 20)

 1. Jak masz na imię. / Как тебя зовут. Знакомство.
 2. Mam pytanie. Co to jest? /У меня вопрос. Что это?
 3. Kim  jesteś? / Ты кто (за профессиею)?
 4.  Czy masz brata? Informacja o rodzinie. / Есть ли у тебя брат? Інформація про родину.
 5. Co lubisz  robić. /Что любишь делать.
 6. Proszę rachunek. /Пожалуйста, счет.
 7. Zwykle nic nie robię. /Обычно ничего  не делаю.
 8. Może pójdziemy do kina? /Может сходим в кино?
 9. Robimy zakupy. /Делаем покупки.
 10. To już było./ Это уже было.
 11. Jakie masz plany?/ Какие у тебя планы?
 12. Gdzie jesteś?/ Ты где?
 13. Jadę  na urlop!/ Еду в отпуск.
 14. Szukam mieszkania./Ищу помещение.
 15. Wszystko mnie boli./ У меня болит.
 16. Urodziłem się w Polsce./ Я родился(сь) в Польщі.
 17. Sport to zdrowie./ Спорт – это здоровья.
 18. Czy lubisz uczyć się języka polskiego./ Нравится ли тебе польский язык?
 19. Wszystkiego najlepszego Всего наилучшего. Праздники и традиции.
 20. To jest moja wizytówka./ Это моя визитка.  

 

Речевая компетенция

Поздороваться.

Попрощаться.

Представить себя (третью особу):

имя, фамилия, место и день рождения, место жительства, номер телефона, место работы, должность и тому подобное.

Познакомиться.

Называть предметы.

Просить прощения.

Выражать благодарность.

Выражать определенные чувства, настроения, эмоции.

Описывать помещение.

Запрашивать информацию о помещении друга (партнера ...), адрес.

Заказывать любимые блюда.

Описывать культурные события, давать им оценку, сравнивать.

Приглашать на культурные и художественные мероприятия, отвечать на приглашение.

Описывать погоду.

Разговоры о болезнях.

Выражать вкусы относительно одежды.

 

Языковая компетенция

(грамматика)

Личные местоимения.

Существительное, прилагательное (род, число, изучение падежей: именительный, дательный, творительный и предложный). Вопросительные слова  skąd?,kto?, co?, jakdługo?, jakczęsto?... .

Углубленное изучение всех глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени.

 

Социокультурная компетенция

Chrząszcz.

Warszawa.

Kraków.

Wielkanoc.

Boże Narodzenie.

Kolędnicy.

Sto lat.

A2

A2


Уровень выше элементарного

 

К-во уроков: 40/ 90 мин

Кол-во академических часов: 64Учебник: Hurra po Polsku 2

 

Разговорные темы (к-во модулей: 20

 1. Osobowość.
 2. Praca.
 3. To już historia.
 4. Plany na przyszłość.
 5. Powtarzamy!!!
 6. Miasto.
 7. Wieś i przyroda.
 8. Relacje z ludźmi – kobieta i mężczyzna.
 9. Przyjaźń.
 10. Powtarzamy!!!
 11. Sprzęty domowy.
 12. Technika i wynalazki.
 13. Samopoczucie.
 14. Turystyka.
 15. Powtarzamy!!!
 16. Święta, uroczystości, tradycje.
 17. Internet.
 18. Prasa i książka.
 19. Kino czy telewizja.
 20. Powtarzamy.

 

Речевая компетенция

Nagroda Wiktory.

Powiedz mi, jaki kolor lubisz – a powiem Ci, kim jesteś.

Oswojej pracy opowiedzieli.

Historia jednej rodziny.

Polscy nobiliści.

Młodzi i ich przyszłość.

Oferty kursów specjalistycznych.

Oferty pracy i prezentacje kandydatów.

Moja przyszłość – miasto.

Miasta Polskie.

Na wsi zdrowej.

Wizyta u psychoterapeuty.

Było, minęło – przyczyny rozwodów.

Moja druga połowa – serwis randkowy.

Co myślą o Ewie jej przyjaciele i wrogowie.

Dokąd na wakacje?

Co się zmieniło w Polsce po 1989 roku.

Potęga designu.

List z reklamacją.

Wynalazki, które zmieniły naszą rzeczywistość.

Co decyduje o naszym samopoczuciu.

Nieletni w depresji.

Oferty turystyczne “Wakacje pod gruszą”.

Zmiana klimatu w rozwoju turystyki.

Niezapomniane święta.

Bajka o Jakubie i Internecie.

Anna Leśko:jak Internet zmienił moje życie.

Fragmenty prasowe o nowinkach technologicznych.

Nike: prezentacja nagrody.

Fragmenty recenzji książek nominowanych do Nike.

Prezentacja tytułów prasowych.

Opis adaptacji filmowej Zemsty.

Czy znasz i lubisz polskie kino?

 

Языковаякомпетенция

(грамматика)

Liczba mnoga przymiotników męskoosobowych.

Struktura porównawcza tak samo...jak.

Zaimek względny który.

Liczba mnoga rzeczowników i zaimków męskoosobowych.

Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu – daty.

Tworzenie i użycie czasu przeszłego.

Stopniowanie przymiotników.

Stopniowanie przysłówków.

Tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że.

Tworzenie i użycie zdań warunkowych.

Rekcja czasownika.

Celownik liczby pojedynczej i mnogiej.

Odmiana zaimka się.

Odmiana rzeczownika przyjaciel.

Formy bezosobowe czasownika w czasie. teraźniejszym i przeszłym.

Tworzenie i użycie rzeczowników odczasownikowych.

Tworzenie i użycie imiesłowu. przymiotnikowego biernego.

Tworzenie i użycie strony biernej (wstęp).

Tworzeie i użycie trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej.

Aspekt w trybie rozkazującym.

Wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca.

Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i miejsca.

Tworzenie zdań okolicznikowych celu.

Tworzenie zdań przydawkowych.

Tworzenie zdań podrzędnie złożonych podmiotowych i dopełnieniowych.

Mowa zależna.

 

Социокультурная компетенция

 

История Польши.

Природа.

Фестивали, праздники и традиции.

Туризм в Польше.

Польские города.

Научные достижения Польши.

B1

B1


Средний уровень

 

К-во уроков: 48/ 90 мин

Кол-во академических часов: 96

Учебник: Hurra po Polsku 3

 

Разговорные темы (к-во модулей: 18)

 1. Jak nie bać się egzaminu?
 2. Jak uczysz się języka?
 3. Moda i uroda.
 4. Jak żyjemy?
 5. Polska od kuchni.
 6. Żyć za granicą.
 7. Muszę załatwić kilka spraw.
 8. Usługi.
 9. Pieniądze to nie wszystko.
 10. Trochę ekonomii.
 11. Polityka? To mnie interesuje!
 12. Mam do tego prawo!
 13. W żadnym wypadku!
 14. W zgodzie z naturą.
 15. O czym się teraz mówi?
 16. Reklama kłamie?
 17. Kultura.
 18. W co wierzysz?

  

Речевая компетенция

Jak sobie radzić ze stresem?

Artykuły prasowe.

Fitnesowa moda.

Ekscentryki.

IQ.

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy.

Przepisy i diety.

Trzy procent odmienności.

Hasła ze słownika frazeologicznego.

Usterka.

Dane statystyczne na temat kieszonkowego.

Wypowiedzi przedstawicieli partii politycznych.

Opis książki.

Wypadek samochodowy.

Opis symboli.

Artykuł prasowy.

Tekst literacki.

 

Языковая компетенция

(грамматика)

 Powtórzenie.

Użycie dopełniacza po przyimkach do, dla w okresie przeznaczenia i budowy rzeczy.

Składnia liczebników.

Odmiana liczebników głównych we wszystkich przypadkach.

Alternacja ę:ą w deklinacji.

Mieć + bezokolicznik.

Przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu: chory, podróżny, imion zakończonych na –y,-i i nazwisk na –cki,-ski,-cka,-ska.

Odmiana rzeczownika pieniądz.

Zdania warunkowe i brak następstwa czasów w języku polskim.

Odmiana rzeczownika rząd.

Mowa zależna.

Odmiana zaimków nieokreślonych i pytajnych.

Odmiana zaimków przeczących: nikt, nic, żaden.

Szyk w zdaniu przeczącym z zaimkiem się.

Miejscownik w wyrażeniach przyimkowych określających przedmiot, o którym się mówi.

Odmiana zaimków pytajnych  jaki, który, czyj.

Odmiana rzeczownika ksiądz.

 

Социокультурная компетенция

Польская мода

Польская реклама

Политическая жизнь

Экономическая жизнь

Польская кухня

Жизнь польской диаспоры за рубежом

B2

B2


Учебные материалыОтзывы